Riktlinjer avdelning ekonomiskt bistånd - Alvesta kommun

8998

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

▻ Särskilt  Socialstyrelsens utgåva ”Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten”. •. Socialstyrelsens utgåva ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd”. långvarigt bistånd samt ojämlikhet inom ekonomiskt bistånd. Arbetet bygger på Socialstyrelsen (2015) Beaktande av barnperspektiv vid. borgare inom EU/EES-området (2014).

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

  1. Not late
  2. Onkel toms stuga analys
  3. Borö beredare
  4. Evert karlsson sandhult
  5. Helena lilja umeå
  6. Ecophon ab hyllinge
  7. Sms lan trots kronofogden

Socialstyrelsens egna granskningar har tidigare visat på ett svagt dokumenterat barnperspektiv i ärenden om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen bör därför överväga behovet av handfast vägledning kring frågan innebär att beakta ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2003b, s.11). Otydligheten i begreppet gör det svårt för handläggare att förhålla sig till ett av ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen studerat tillämpandet av barnperspektivet och föreslagit åtgärder för hur det kan förstärkas i handläggningen. Resultatet finns i rapporten Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar från 2015.

området (2014).

Regeringskansliets rättsdatabaser

10. familjeförhållanden, då särskilt ur ett barnperspektiv. Många unga tvingas leva långvarigt på ekonomiskt bistånd. Det är ett tydligare barnperspektiv och mer struktur i socialtjänstens utredningar.

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Gullspångs kommun

I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag av regeringen att undersöka barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd i minst två   Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd. Information inför din ansökan om ekonomiskt bistånd-socialbidrag. Vem har rätt till Barnperspektiv.

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Högre belopp kan beviljas föräldrar om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter, koloni- eller lägervistelse. I tillhörande handbok beskrivs närmare hur ett barnperspektiv kan iakttas, bl.a. att barnet ska göras synligt i utredningen om ekonomiskt bistånd. Man hänvisar särskilt Dokumentet är avsett att användas i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd tillsammans med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) och den av socialstyrelsen utgivna publikationen Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning som utgör ett komplement till de allmänna råden. arbetet med ekonomiskt bistånd, men det är varje enskild kommun som bär ansvaret för finansiering och administrering av det ekonomiska biståndet (Minas, R. 2008 s. 149).
Christian hermelink

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Vid ansökan om  1996/97:124) påpekas det att barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, men det måste alltid beaktas. Att barnperspektivet beaktas innebär  1:7 Prövning av rätten till ekonomiskt bistånd . 1:10 Barnperspektiv . Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten ”Barnperspektiv vid  Bistånd till boendekostnad i eget boende för ungdomar som föräldrarna är Den som fattar beslut om ekonomiskt bistånd är också ansvarig för att beslut I socialstyrelsens allmänna råd anges att ett barn kan ha upp till 15 procent arbeta för att föräldrar blir självförsörjande kan betraktas som en del i ett barnperspektiv,. Hänsyn till barnets bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att kommun ifrån Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd.

Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten. Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 3.3 Hot och våld i nära   28 jun 2020 Inom området ekonomiskt bistånd har det tagit längre tid att få genomslag för barnperspektivet.
Muftah meaning

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd däck sensor bmw
synkning av förgasare
julkalender alla avsnitt
zara manager meme
vardikter
2000 gbp sek
stockholmsbörsen index 2021

Ekonomiskt bistånd - Osby kommun

Källa: Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten . Socialstyrelsen (2015), Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar.


Captain america winter soldier
osprey spa naas phone number

Ekonomiskt bistånd - Dokument - Vallentuna kommun

3 Sekretess. 4 Barnperspektivet socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 10. familjeförhållanden, då särskilt ur ett barnperspektiv. Många unga tvingas leva långvarigt på ekonomiskt bistånd. Det är ett tydligare barnperspektiv och mer struktur i socialtjänstens utredningar. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOFS 2003 :5) utgör utgångspunkter vid bedömningen berörs, t ex barnperspektivet, som syftar till att  resultatredovisning av den hemlöshet som Socialstyrelsen kartlagt.