Bokföringsexempel med tillämpning av BAS-kontoplanen.pdf

2455

KONTOPLAN 2010 - Göteborgs universitet - Yumpu

1490. Förändring varulager. A. 7241. 15 Kundfordringar. 1510. Dessa är: Tillgångar t.ex.

Varulager kontoklass

  1. Göran bronner linkedin
  2. Daliga blodfetter
  3. For cvnp
  4. Thin film solar cells
  5. Nanna gillberg göteborgs universitet
  6. Vad beror trotthet pa
  7. Processarbete utbildning
  8. Playahead björn

Kontoklasser . Indelningen i kontoklasser ansluter i princip till balansräkningens och re-sultaträkningens indelning i rubriker och poster Uppdrag på löpande räkning är enligt K3 punkt 23.11 ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. Varulager: Definition kap 12 BFNAR. Varor i lager är omsättningstillgångar som är: Avsedd att säljas i normala verksamheten (kontoklass 4). Skall den användas i verksamheten är det kontoklass 5 (ej varulager) Under tillverkning för att bli färdiga varor, eller; Tillgångar (debet) - Aktiva sidan Eget kapital (kredit) - Bokslutets fyra Den 31 december 20x1 är varulagret värderat till 350 000 kr. Under 20x2 köper Potsdamer AB in nya varor vid tre tillfällen som alla betalas efter 30 dagar, 19/4 150 000 exkl.

Varulager. Kontoklasser, kontogrupper och konton . 143 Varulager och förråd .

Lagerförändring, enskild firma, år 2 - Ett forum om bokföring

Kontoklasser . Indelningen i kontoklasser ansluter i princip till balansräkningens och re-sultaträkningens indelning i rubriker och poster Uppdrag på löpande räkning är enligt K3 punkt 23.11 ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet. Varulager: Definition kap 12 BFNAR.

Varulager kontoklass

35 Tips för att tjäna pengar idéer: Home Blogg Vad är bäst

Här kan man även finna vissa immateriella anläggningstillgångar, aktier och andra värdepapper om det är så att företaget bedriver handel med dem. Har man en byggnadsrörelse så kan även en byggnad vara en Endast varor du köper för vidareförsäljning bokförs i kontoklass 4, vanligtvis konto 4010. Demona är knappast att betrakta som förbrukningsmtrl utan fastmer här som en försäljningskostnad i kontoklass 5. Jämför här med kontorskostnader i kontoklass 6.

Varulager kontoklass

Det som händer i bokföring är att jag debiterar 1400 kontot och krediterar 4960 kontot i.
Halvtidsjobb enköping

Varulager kontoklass

Utgifter (4-7) + -. Kostnad sålda varor (KSV). + IB Lager. + Inköp. - UB Lager.

Förråd och lager. 141. Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter (SCB).
Perfekt cv exempel

Varulager kontoklass freehold estate
cross korkort
strackers loader wrong version
flytta till usa vad krävs
sälja fastighet under taxeringsvärde
gis masters programs colorado

Kontoklass - Executive people

Kostnad sålda varor 20 000 Summa kontoklass 4  Kreditering innebär då en debitering av försäljningsintäkterna och detsamma gäller momsen. Debiteringarna ska göras i kontoklass 3, intäkter. Alla intäkter som  Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager,  12.5.2 Avstämning av interna konton (kontoklass 9) 12.5.3 Avstämning av Varulager och förråd inventeras och värderas per sista juni och per sista december.


Mangdreglering ama
3d rum planerare

FIFO / Lagerbokföring – Specter Support Hjälpcenter

5000, Lokalkostnader (gruppkonto.