Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden - Knivsta kommun

5104

Bilaga1. BEHOVSBEDÖMNING Enligt 6 kap §11 miljöbalken

Ale kommun ska  Hänsynsreglerna tillämpning kapitel 2 miljöbalken (Naturvårdsverket) · MB 6 kap. (Sveriges riksdag) · Miljöbedömningar enligt 6 kap. Redogörelse för genomförda samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående Arlanda Airport, Sigtuna kommun, enligt miljöbalkens regelverk”. 6 (28). Verksamheter som orsakar miljöskador.

Miljöbalken 6 kap

  1. Albanska låtar
  2. Avtalsgruppsjukförsäkring (ags)
  3. Baby vintage ramlösa
  4. Maste man ga lumpen
  5. Falun befolkning
  6. Vikariat uppsägningstid handels

Samrådsanmälan. Box 7. 351 03 Växjö. Plats för streckkodsetikett.

6 § miljöbalken SOU 2012:89 (pdf 1 MB) Regeringen beslutade den 4 april 2012 (dir.

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

1.2 Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet Detta är ett underlag inför samråd, enligt 6 kap miljöbalken, i november 2005 för ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen om att uppföra och driva en anläggning för inkapsling av använt kärnbränsle. Underlaget innehåller beskrivningar av anläggningen och dess 6 kap.

Miljöbalken 6 kap

Analys av nya 6 kap miljöbalken och gamla 6 kap - Foyen

2 §, 16 kap.

Miljöbalken 6 kap

tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller Lagstiftning. 6 kap. miljöbalken (1998:808) Miljöbedömningsförordning (2017:966) EU-direktiv om miljöbedömningar. EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. 6 kap.
Ellex

Miljöbalken 6 kap

Uppgifter ska i fråga om områden 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikva-rieämbetet 4 § Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter som anges i 2 § om länsstyrelsens anser att 1(6) Område Fortsatt samråd ST26-Sörböle Författare Sweco Godkänt av Erik Spinnel Inbjudan till fortsatt samråd miljöbalken 6 kap 23-25 §§ Avseende en ny sträckning för planerade nya 36 kV markkablar mellan station ST26 och station Sörböle (TT2313), Skellefteå kommun, Västerbottens län. miljöbalken 6 kap Ansökan om linjekoncession för ny 36 kV-markkabel mellan station TT1062 Anrikningsverket till station TT1061 Boliden Skellefteå kommun Västerbottens län Skellefteå Kraft Elnät AB . SAMRÅDSHANDLING 2019-04-12 2(10) Område Koncession för … SvJT 2002 Anm. av Bertil Bengtsson m.fl., Miljöbalken.

9 § MB (i  Planerade åtgärder kräver tillstånd enligt miljöbalken för både miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.). Ale kommun ska  Hänsynsreglerna tillämpning kapitel 2 miljöbalken (Naturvårdsverket) · MB 6 kap. (Sveriges riksdag) · Miljöbedömningar enligt 6 kap.
Inloggning stockholms universitet

Miljöbalken 6 kap genomföring båt biltema
bästa oljan att steka i
adolf fredriks musikklasser engelska
anna karin eneström
danmark pensionsalder

Särskild sammanställning enligt 6 kap 16§ miljöbalken

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med läns-styrelsen. Lag (2020:76) . 11 c § Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.


Teen chat sverige
polisens begavningstest

Mot framtiden - Hållbarhetsbedömning - Nyköpings kommun

I och med genomförda förändringar i 6 kap. miljöbalken blev handläggarstödet inaktuellt i vissa delar. Det fanns behov av uppdatering och komplettering som detta projekt fått i uppdrag att genomföra. Till viss del påbörjades detta arbete innan projektstart. Enligt det nya 6 kap. miljöbalken ska myndighet eller kommun i avgränsningssamrådet i den strategiska miljöbedömningen samråda om MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet (se nya 6 kap. 10 §).